Mina tjänster

Min kompetens och erfarenhet är bred och jag erbjuder mina tjänster i olika former anpassat efter behovet, exempelvis: Interimsuppdrag, Utveckling av ledningsgrupper, Chefscoachning, Styrelseuppdrag, Utredningar och Förändringsprocesser.

Interimsuppdrag

Uppdrag som interim managementchef, VD eller som stöd till sittande chef.

Styrelseuppdrag

Styrelseuppdrag inom den finansiella sektorn eller inom övrig tjänstesektor.

Ledningsgrupps-utveckling

Hjälp att skapa högeffektiva team som med olika sakkunskap och ansvar lyckas nå gemensamma mål.

Utredningar

Analys och bedömning inför förändringsbehov.

Chefscoachning

Individuellt stöd för utveckling av det egna ledarskapet.

Förändrings-processer

Konsult i omfattande förändrings-

och utvecklingsuppdrag