Om mig

EVA HÅKANSSON

Under min tid som bland annat generaldirektör utvecklade jag tillsammans med mitt ledningsteam några områden

som jag gärna vill lyfta fram.

 

 Insatser för att skydda företag och organisationer mot oegentligheter och korruption är det ena. Jag har byggt upp en gedigen kunskap och medvetenhet inom området genom mina roller som chef inom Kronofogdemyndigheten, Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten. När samhällsklimatet hårdnar blir risken för att bli utsatt högre och med bristande säkerhet och kontroll riskerar organisationen att bli måltavla för oegentligheter och korruption.

 

Jag har också erfarenhet av att arbeta med ledningens ansvar för digitaliseringen och ser ett stort behov av att den högsta ledningen tar ett aktivt ansvar för den digitala utvecklingen. Tiden är förbi där ledningen betraktar det som ett teknikområde och överlämnar strategi och beslut till andra. Jag har erfarenhet av, att tillsammans med CIO, bygga upp kompetens i ledningsgrupp, där man aktivt arbetar med en integrerad utvecklingsplan som innehåller både verksamhetsutveckling och  IT-utveckling.

 

Ett annat område som jag har erfarenhet av och som engagerar mig starkt är hållbarhetsfrågor som blir allt mer brännande. Det är också avgörande att integrera Agenda 2030 i ledningsarbetet så att budget och verksamhetsplan hanteras ur det perspektivet. Agenda 2030 handlar givetvis om klimat, energi och rent vatten men också om en helhetssyn på samhället.