VÄLKOMMEN TILL

INVIGO Management

EVA HÅKANSSON

Kort om företaget

Mitt företag INVIGO Management AB startades hösten 2018 och jag har sedan dess haft olika uppdrag inom såväl kommunalt som statligt ledningsarbete.  

 

Många år i ledande befattningar har gett mig erfarenhet av att utveckla ledare, ledningsgrupper och större organisationer. Jag har ett starkt engagemang för att bygga högpresterande team, genomdriva omfattande förändringar och navigera i komplexa organisationer.